תקנון – פלטפורמת GiftHead

מבוא

פלטפורמה זו מופעלת ומנוהלת על ידי חברת GiftHead Marketing LTD, ח.פ. 515414118 , מרחוב בזל בתלאביב (להלן: "החברה"). החברה מציעה דרך הפלטפורמה מערכת המלצות תוכן לרעיונות למתנות, לפי טיפוס, אירוע ותקציב, על מנת לעזור למשתמשי הפלטפורמה (להלן: "המשתמשים") לקבל השראה ורעיונות יצירתיים לקניית מתנות לאהובים שלהם או לעצמם, כאשר ביצוע הקנייה נעשה ישירות מול החנויות המופיעות בפלטפורמה. (להלן: "החנויות").

תקנון זה קובע את התנאים וההגבלות החלים על השימוש בפלטפורמת GiftHead, הניתנת להורדה בחנויות App Store ו- Play Store (להלן "הפלטפורמה"), והוא מהווה הסכם בין המשתמשים בפלטפורמה לבין החברה. שימושך בפלטפורמה כפוף להסכמתך המלאה לתנאי השימוש. על כן עליך לקרוא בעיון את תנאי השימוש טרם שימושך בפלטפורמה וכן להתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותקנון זה יחייב מרגע פרסומו באתר. אשר על כן, אנו ממליצים כי תעיין בתקנון באופן קבוע. בכל כניסה לאפליקציה, ניתן יהיה לקרוא את התקנון בגרסתו העדכנית ביותר.

במידה ותנאי התקנון אינם מקובלים ומוסכמים על ידך, עליך להפסיק את השימוש בפלטפורמה ושירותיה.

השימוש בפלטפורמה והרשמת משתמשים

הפלטפורמה ניתנת להורדה בחנויות App Store ו- Play Store, והשימוש בה למשתמשים הינו בחינם וללא תשלום.
השימוש בפלטפורמה לא מחייב הרשמה ומסירת פרטים אישיים של המשתמש, אולם עצם השימוש בפלטפורמה ו/או הרשמתך כמשתמש רשום לקבלת שירותיה, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר גישה לפלטפורמה לכל משתמש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
ההרשמה בפלטפורמה, לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה.
לגבי נהלי שמירת פרטיות המידע על המשתמשים, יש לקרוא את תקנון "שמירת הפרטיות", המפורסם גם הוא בפלטפורמה לצד תקנון זה, ומשלים את תוכן התנאים בתקנון זה.
בכוונת החברה כי הפלטפורמה ושירותיה יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולת החברה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית החברה להפסיק את זמינות הפלטפורמה מעת לעת לצורכי תחזוקתה וארגונה. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

המוצרים

המוצרים המופיעים בפלטפורמה, נבחרו כמתנות מומלצות על דעת מערכת החברה, ומשיקולי מערכת רעיוניים בלבד ואינם מעידים על טיב המוצרים ואיכותם.
תמונות המוצרים המופיעות בפלטפורמה הן לצורך המחשה בלבד, ונלקחו מאתרי האינטרנט של החנויות, או נמסרו על ידי נציגי החנות.
המחירים המוצגים לצד המוצרים בפלטפורמה כוללים מע"מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
המחירים המוצגים בפלטפורמה, לקוחים מנציגי החנות או מאתר החנות, ומהווים שירות מידע בלבד למשתמשים. חשוב לציין שהמחיר הקובע לצורך הקנייה הוא המחיר המופיע בחנות / באתר החנות.
הופעת המוצר במערכת אינה מבטיחה זמינותו במלאי בכל סניף. יש להתקשר לסניף שמעוניינים לרכוש בו את המוצר, ולוודא שהמוצר במלאי טרם הגעתכם לחנות– כפי שמוסבר גם בפלטפורמה. הפלטפורמה לא תישא באחריות, ולא תיתן פיצוי כספי / זיכוי במקרה של לקוח שמגיע לחנות והמוצר אינו במלאי, או מחירו השתנה והמשתמש לא התעדכן ישירות מול האתר / נציגי החנות, כפי שמצויין בתקנון זה, וכן מצוין בתוך מסכי המידע על המוצר בפלטפורמה.
מספרי הטלפון של החנויות נמצאות בפלטפורמה תחת "קנה עכשיו" כשירות נוחות למשתמשים, אולם החברה אינה אחראית למידת הזמינות של החנויות וטיב מתן השירות והמענה על ידן.
הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרי החנויות אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. בעת המעבר מהפלטפורמה ללינק חיצוני, האחריות בדבר מהימנות התוכן ומידת עדכונו היא בידי בעלי האתר המדובר.
למען הסר ספק, המשתמשים מסכימים בזאת במפורש כי השימוש בפלטפורמה הוא על אחריותם הבלעדית. החברה, הפלטפורמה, עובדיה, מנהליה, צדדים שלישיים המספקים תוכן, אינם מתחייבים כי השימוש בפלטפורמה יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו באופן רציף וללא הפסקות. כמו-כן הם אינם ערבים לדיוק, למהימנות התוכן, המידע או המוצרים והמחירים המפורסמים בפלטפורמה ואף לאחר אספקתם.

קנייה

הפלטפורמה היא שירות המלצות תוכן בלבד, ומפנה לקנייה בחנויות עצמן, בחנויות פיזיות ברחבי הארץ, או באתרי החנויות לקנייה און ליין.
קניית המוצרים מתבצעת ישירות מול החנות המופיעה בפלטפורמה. התשלום לא יתבצע בשום צורה דרך הפלטפורמה, וכן לא קיימות בפלטפורמה אפשרויות תשלום, הזמנה וביצוע העסקה.

מימוש קופונים

מעת לעת, יכולים להופיע בפלטפורמה קופונים, כהטבות מטעם החנויות למשתמשי הפלטפורמה. במידה וקיים קופון למוצר שבחרתם, על המשתמש לקבל את הקופון במייל באמצעות הכפתור בפלטפורמה שמאפשר זאת, להגיע עם קוד הקופון לחנות ולהציגו במעמד הקנייה, או לאתר החנות המבוקשת לקנייה און ליין.
שליחת קופון למשתמש באימייל דרך הפלטפורמה, אינה מבטיחה את זמינות המוצר בחנות, או את ההטבה או המחיר הנקוב על גבי הקופון. יש להתעדכן ישירות מול החנות ו/או אתר החנות לגבי זמינות המוצרים, המחיר הסופי וההטבה מראש.
החנויות רשאיות לבטל את קופון ההנחה בכל עת. יש להתעדכן בחנות לגבי המוצר, תקפות ההנחה או ההטבה והמחיר הסופי.
האחריות על השירות, אחריות המוצרים וטיב המוצרים – היא בידי החנות בה התבצעה הקנייה, בין אם בחנות פיזית או בקנייה און ליין באתר החנות.
כל תשלומי המיסים החלים על המשתמשים ו/או על החנויות בעת הקנייה, יחולו עליהם ועליהם בלבד, ומובהר כי החברה לא עוסקת במכירת המוצרים וכן לא תשא בכל תשלום מיסים בגין עסקאות המתבצעות כתוצאה משימוש בפלטפורמה.

קניין רוחני

הפלטפורמה והתכנים המצויים בה הינם רכושה הבלעדי של החברה, והחברה הינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר, וכל זכויות קניין רוחני הנובעות מהפלטפורמה. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת, ניצול אופגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להטיל על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.

תגובות בפלטפורמה

למשתמשי הפלטפורמה הרשומים בלבד, קיימת אפשרות לרשום תגובות אישיות על כל מוצר – טיב המוצר או השירות, מידת שביעות הרצון האישית, חוות דעת והמלצות סובייקטיביות של המשתמשים.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם או לדחות את פרסומן של תגובות אלה, על פי שיקול דעתה, ואינה מבטיחה אישור כל תגובה שנכתבה על ידי המשתמשים.
ברישום התגובות, אסורה כל תגובה המהווה לשון הרע של כל אדם, השמצה או הטרדה של כל אדם לרבות אך לא רק, תגובה הפוגעת או העלולה לפגוע, באופן ישיר אוע קיף, במוניטין החברה או המשמיצה את החברה וכדומה.
מובהר כי תוכן המשתמשים בתגובות, מרגע שפורסמו, יהיה פומבי, נגיש וזמין בפני כל המשתמשים וכל צד שלישי שהוא, אף מבלי ידיעתו של המשתמש מפרסם התוכן האמור, ועל כל משתמש המפרסם תגובה, לקחת עניין זה בחשבון, טרם פרסום תגובתו. משתמשים המפרסמים תגובה פומבית, ובשמם – כפי שרשומים לפלטפורמה, עושים זאת על אחריותם הבלעדית והם מתחייבים לפצות ולשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, על כל נזק ו/או הוצאה ו/או חוסר ו/או תשלום אשר נגרמו או שולמו על ידי החברה לכל צד שלישי בגין פרסום התגובה על ידם.

שונות

יתכן ומעת לעת תשלח החברה הודעות דואר אלקטרוני או התראות בדבר מבצעים, מוצרים מיוחדים, מוצרים שעשויים לעניין אותך, וכיוב', על סמך הפרטים אשר מסרת בעת ההרשמה. בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) – התשס"ח, בעת ההרשמה תוצע לך האופציה האם לקבל שירות זה ובמידה ותבחר לקבלו, תהא החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם דואר אלקטרוני וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל החברה לצורךמשלוח ממפרסמים אחרים. אם אין ברצונך להמשיךו לקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי הנ"ל באמצעות פניה לחברה.
באפליקציה מופעל מנגנון של "הודעה והסרה", על פיו עם קבלת תלונה בקשר לתוכן כלשהו המצוי באפליקציה, מתחייבת החברה לבדוק את הנושא וככל הנדרש להסיר את התוכן הפוגע מהאפליקציה.
שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כלטענה בדבר ויתור או השעייה של זכויותיה.

הדין החל על הפעולות בפלטפורמה ועל תנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה או בקשה העשויים להיות מוגשים בקשר לתנאי שימוש אלה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו. הודעות יימסרו לחברה באמצעות דוא"ל כפי שמפורט בפלטפורמה בטופס "צור קשר". הודעה תחשב כנמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת דוא"ל כאמור, למעט כאשר המשתמש קיבל התראהכי כתובת הדוא"ל אינה תקינה.